MPR.jpggranice Miejskiego Rezerwatu Zabytkowego  Kutnej Hory