Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

1103/17
pronájem části pozemku p.č. 414/1 v kat. úz. Malín
1102/17
propachtování části pozemku p.č. 1768/1 v kat. úz. Kutná Hora
1101/17
propachtování části pozemnku p.č. 3688/1, kat. úz. Kutná Hora
1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín
1043/17
výpůjčka nebyt.prostorů - Palackého nám., č.p.377, KH - I. a II. patro budovy
1042/17
výpůjčka nebytových prostorů - Šultysova ul., č.p.154, KH - kancelář 7, 8 a 9 v I. patře budovy
1035/17
výpůjčka částí pozemku p.č.3840/1 v k.ú.KH
1015/17
prodej části pozemku p.č.3775 v k.ú.KH
1014/17
prodej části pozemku p.č.813 v k.ú.Sedlec u KH
987/17
prodej movité věci - stavební buňka v areálu bývalé cihelny
977/17
prodej části p.č.625/11 a p.č.625/13 v k.ú.Malín
972/17
poskytnutí ledové sportovní plochy na Zimním stadionu KH
913/17
pronájem nebytových prostorů - místnost č.11, ul. Pobřežní, č.p.194, KH
912/17
pronájem nebytových prostorů - místnost č.19 a 20, ul. Pobřežní, č.p.194, KH
911/17
pronájem nebytových prostorů - místnost č.18, ul. Pobřežní, č.p.194, KH
910/17
pronájem nebytových prostorů - místnost č.12, ul. Pobřežní, č.p.194, KH
909/17
pronájem nebytových prostorů - místnost č.23, ul. Pobřežní, č.p.194, KH
908/17
pronájem pozemku p.č.2448/4 v k.ú.KH
822/17
změna nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.2478 v k.ú.KH
808/17
prodej části pozemku p.č.495/1 v k.ú.Červené Janovice
748/17
směna pozemků p.č.4172/11, část pozemku p.č.4172/13,...... v k.ú.KH
733/17
pronájem pozemku p.č.2470/2 v k.ú.KH
732/17
pronájem části pozemku p.č.1073 v k.ú.KH
688/17
pronájem nebytových prostorů - bufet - Čáslavská ul., KH
687/17
pronájem nebytových prostorů - Seifertovy Sady, KH
682/17
výpůjčka nemovitých věcí v k.ú.KH
681/17
pronájem části pozemku p.č.903/31 v k.ú.KH
625/17
pronájem části pozemku p.č.4274/1 v k.ú.Kutná Hora
604/17
prodej pozemku p.č.66/1 v k.ú.Perštejnec
525/17
prodej části pozemků p.č.767 a p.č.768 v k.ú.Vilémovice

30 60 90 120 150      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 28.04.2016 11:44 Ing. Ladislav Čermák
Počet zobrazení: 2078