Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

770/18
vydání povolení k nakládání s vodami
767/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - v ul. U Lorce, Kutná Hora
765/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Svatý Mikuláš
764/18
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu -  stavební úpravy komunikace ul. Fučíkova v Kutné Hoře
763/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Husova a ul. Žižkova v Uhlířských Janovicích
761/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Pirknerovo náměstí, u čp. 206, Kutná Hora
759/18
zahájení společného řízení, přeložka vodovodního řadu - ul. Potoční, Kutná Hora
757/18
Návrh stanovní místní úpravy provozu na nově budované polní cestě P6 a LC2 - Předbořice, Zavadilka, Bahno, Bahýnko
755/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Zavadilka, stavba polní cesty PC6 a LC2
754/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Štefánikova (chodník) a v ul. Krupičkova v Kutné Hoře
731/18
přechodná úprava provozu na silnici III/3364 - výkopové práce v rámci stavby „Čestín, Čenovice, 125 – el. přípojka NN“
742/18
přechodná úprava provozu MK proti ul. Tylova před č-p. 506/8
753/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Sioně, Kutná Hora
752/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Radnická, Kutná Hora
751/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Rašovice
750/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci u obce Kácov - 12. ročník Kácovského běhu
748/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Havlíčkova a Na Tržišti v Nových Dvorech
744/18
přechodná úprava provozu MK v ul. Zdravotní v Uhlířských Janovicích (výkopové práce)
743/18
přechodná úprava provozu PK v ul. Zemanova (úplná uzavírka)
741/18
zahájení územního řízení - elektro přípojka pro č.p. 82, ul. Po Mlýnech
740/18
stanovení přechodné úpravy provozu MK ul. Váňova za účelem   umístění lešení
737/18
přechodná úprava provozu na silnici I. třídy - uzavírka chodníku v ul. Šttefánikova, KH
734/18
stanovení přechodné úpravy provozu MK Vladislavova ul., Na Sioně, Kollárova, Palackého nám., parkoviště Na Valech - dočasný zákaz zastavení
733/18
stanovení místní úpravy provozu MK V MIšpulkách - trvalé dopravní značení vyhrazeného parkoviště 
732/18
dočasný zákaz zastavení na MK ul. Jeneweinova v KH
727/18
rozhodnutí o umístění stavby regenerace sportovního areálu Nové Dvory
726/18
přechodná úprava provozu na silnici č. II/338, III/3394, III/33838 a III/33835 v územním obvodu Kutná Hora (Petrovice I.)
725/18
stanovení přechodné úpravy provozu MK ul.  Zahradní na provedení výkopových prací     
724/18
stanovení přechodné úpravy provozu  MK Havlíčkovo náměstí u čp. 552 - umístění lešení a kontejneru 
723/18
stanovení přechodné úpravy provozu na PK v k.ú. Rápošov na silnici II/33

30 60 90 120 150 180 300 600 900 1200      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 17141