Akce Opatření pro snížení ztrát a modernizace soustavy CZT zahájena

Počínaje dnem 25. 10. 2023 budou zahájeny práce na soustavě CZT, které povedou ke snížení ztrát  a modernizaci systému měření a regulace soustavy CZT v Kutné Hoře.

Práce budou probíhat průběžně na jednotlivých domovních stanicích, horkovodních přípojkách a kotelnách do srpna 2024, následně bude probíhat zkušební provoz.

Práce bude provádět společnost EMONTA s.r.o., se sídlem K Papírně 172, 312 00 Plzeň, IČ:28639782, prostory budou kontrolovány společností KH TEBIS, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora, IČ:47542713.

O případných krátkodobých výlukách dodávky tepla a TUV bude informovat provozovatel soustavy CZT společností KH TEBIS s.r.o. V případě dotazů kontaktujte dispečink – 777 149 810.

Home » Akce Opatření pro snížení ztrát a modernizace soustavy CZT zahájena

Nahoru