36. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

17. 05. 2019 - 19. 05. 2019, 00:00

36. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Místo konání akce: vybraná místa v Kutné Hoře

Pořadatel: 
NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
Kontaktní osoba: Veronika Lebedová 
Tel.: +420 734 854 217
E-mail: veronika.lebedova@divadlo-kutnahora.cz
Web: www.nipos-mk.cz

5080-celostatni-prehlidka-scenickych-tancu-kopie.jpg

Typ: Jiná akce