4. setkání v rámci kurzu " SOUMRAK MONARCHIE"

5. 12. 2017, 09:00

Přednášející: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC - VŠPSV

Název přednášky: Mezinárodně-politické postavení monarchie v druhé polovině 19. a na začátku 20. století

Anotace obsahu přednášky:

Pozice Rakousko - Uherska v systému mezinárodních vztahů, vznik Trojspolku – záměry a realita, monarchie a I. světová válka, rozpad Rakousko - Uherska a vznik nových států.

Soumrak monarchie Kutná Hora - podrobný program kurzu.pdf

Typ: Vzdělávací

Organizátor: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK - VISK

Web: http://www.visk.cz/