Autobusový zájezd do Vídně

1. 12. 2022, 06:30

Autobusový zájezd do Vídně. Barokní zámek Schönbrunn, centrum města a adventní

trhy. Cena zájezdu: 600 Kč.

Pořadatel: 
Knihovna Kutná Hora
Na Náměti 416, 284 01  Kutná Hora
Tel.: 420 327 512 079
E-mail: info@knihovna-kh.cz
Web: www.knihovna-kh.cz 

22938-vienna-g4906cfbe9-1280.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Knihovna Kutná Hora

Web: http://www.knihovna-kh.cz