ČESKOPIS

6. 06. 2019, 08:00

Zájezd na zříceninu Ojvín. Pouze pro přihlášené účastníky UVČ.

Site with more information: http://www.knihovna-kh.cz