Den otevřených dveří na čistírně důlních vod Kutná Hora - Kaňk

25. 09. 2022, 10:00

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří na čistírně důlních vod Kutná Hora – Kaňk.

Součástí dne otevřených dveří bude prohlídka areálu ČDV. Zblízka si budete moci prohlédnout těžní věž a celý provoz ČDV. Prohlídky budou zajišťovat odborníci z provozu a zodpoví případné dotazy týkající se čištění důlních vod a nebo i také z historie těžby v oblasti Kutné Hory. 

jpg.pngplakát (689,13 kB)

Pořadatel:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
Kontaktní osoby:
Ing. Růžička - vedoucí Čistírny důlních vod
Tel.: +420 318 644 223
E-mail: ruzicka@diamo.cz


21927-foto-1200x800.jpg

Typ: Vzdělávací

Organizátor: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Místo konání: 284 01 Kutná Hora - Kaňk

Web: http://www.diamo.cz/cs/kalendar-akci