Disputace

20. 09. 2023, 18:00

Disputace s RNDr. Vladislavem Slavíčkem, ředitelem Gymnázia Jiřího Ortena a Ing. Josefem Tremlem, ředitelem Střední průmyslové školy na téma "Studium na střední škole a studenti včera, dnes a zítra"

Střední školy jsou odjakživa v historii měst nejen institucemi vzdělávacími, nýbrž i důležitými centry osvěty a kultury. Učitelé, studenti a v neposlední řadě i absolventi významně ovlivňují společenské dění měst a promlouvají i do místního kulturního a politického života.

Každý z obou vedoucích představitelů dvou největších středních škol v Kutné Hoře řídí školu, na níž studuje na pět set studentů a pracuje několik desítek učitelů a dalších zaměstnanců.

V čem je současná mladá generace jiná? Pokud je úkolem učitelů studenty nejen vzdělávat, nýbrž i vychovávat, daří se to? Jaká témata dnes mladé lidi zajímají? Zajímá je minulost? Angažují se v místní komunitě? Zeptejte se hostů Disputací sami na to, co vás zajímá. Pořádá Klub rodáků a přátel Kutné Hory.

24091-dacickeho-dum-dacicky-house-8.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Klub rodáků a přátel Kutné Hory

Místo konání: Dačického dům, Komenského nám. 41, 284 01 Kutná Hora