EVROPSKÉ MISTROVSTVÍ V LOVU KAPRŮ

28. 05. 2019, 18:00

V 17:00 hod. slavnostní zahájení před chrámem sv. Barbory a následný přesun do chrámu sv. Barbory, kde proběhne uvítání a promluva pana arciděkana Jana Uhlíře.

Mistrovství se koná 29. 5. – 1. 6. na jezeře Katlov (Červené Janovice).  

Place: Chrám sv. Barbory

Site with more information: http://www.katlov.com/harmonogram-akce/