Jan Heres - obrazy

12. 11. 2022 - 31. 12. 2022, 00:00

Jan HERES (*1992, St.Gallen, Švýcarsko) je absolventem pražské akademie, kde prošel malířským školením v atelierech doc. Michaela Rittsteina a prof. Jiřího Sopka. Na počátku studia disponuje obvyklou malířskou výbavou, která mu umožňuje absorbovat vlivy obou ateliérů a dospívá k živé expresionistické malbě s vášní pro kolorit, pro zachycení neobvyklé intimní atmosféry a zejména pro figuru. Prakticky až v roce 2015 máme možnost pozorovat na Heresových plátnech neobvykle širokou stopu štětce, větší zájem o čisté barevné tóny, který postupně vygradoval v úplné opuštění konceptu lomeného tónu. Tato změna souvisela s Heresovým studijním pobytem v jiném, mimoevropském kulturním prostředí. V letech 2014–2015 absolvoval studijní pobyt v Jakartě v Indonéském institutu umění, kde se seznamuje nejen s jinou kulturou, ale i s jiným přístupem k vnímání barvy. Je zaujat rituálními jávanskými maskami, které maluje v jejich původních barevných významech, do nejmenších podrobností. Malbu propojuje i s grafikou. K dalšímu vývojovému zlomu přispívá studijní pobyt ve španělské Valencii v letech 2017–2018 odkud pochází série maleb koupajících se a slunících se poloobnažených těl s ostrou takřka signální barevností žlutí, modří, červení a také oranžových tónů. Do závěru toho období spadají i koláže, pracující s tvarem, střídáním barev a kompozicí z kterých vytvářel buď objekty nebo plošné nástěnné instalace z vyřezaných segmentů. Zkušenost s tímto typem práce ho posunula v malbě k jeho současnému rozvržení obrazové plochy, která zcela opouští snahu o modelací a pracuje čistě s tvarem a barvou. Bylo řečeno, že Jan Heres je malířem divoké přítomnosti, v jeho plátnech najdeme nespoutanost a barevnost urbánní džungle, která propojuje individualitu a její emotivní světy. (ar)

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz,  rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

22788-311457013-603103231600980-8932984014952870891-n.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory,Dům U havířů, 1.patro, Šultysova 154, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz