JAN VYBÍRAL, Made in Italy 123/4/56789101112/93 video, instalace

15. 01. 2021 - 28. 02. 2021, 00:00

VÝSTAVU JE MOŽNÉ SHLÉDNOUOT ČÁSTEČNĚ ONLINE www.youtube.com
Poslední prezentací architekta Jana Vybírala byla instalace Made in Italy 123/4/56789101112/93 v rámci výstavy White Plastic autorů - Jan Vybíral, Kateřina Kulanová, Vojtěch Rada, Petr Bureš (kurátorky Sára Davidová a Markéta Jonášová) v prostoru Galerie Pragovka v září-listopadu 2020. Vybíralova instalace pro Kutnou Horu navazuje na tento projekt, který pracoval s konkrétními částmi artefaktu, jejich transformací do virtuálního prostoru a zkoumal vazby mezi přítomností, minulostí. Zároveň se soustředil na to, jakým způsobem působí čas jako proměnná teoreticky i prakticky ve vnímání uměleckého díla a jeho částí. Vybíralovy instalace odkazují svou levitující působností aktualizovaně na konceptuální instalace Ivana Kafky.
Název výstavy vychází z typového označení zahradní plastové židle italské výroby, kterou Vybíral rozřezal na 14 částí, zrušil původní užitnou hodnotu celku a zdůraznil estetickou autonomní hodnotu jednotlivých elementů. Každý z nich je pak buď vizuální synekdochou typu „pars pro toto“ nebo analytickým vzorkem, umožňujícím sledovat proměny materiálu působením času, jeho povrch, tvar. Zavěšením částí do prostoru akcentuje význam jednotlivých detailů, které se stávají jak samostatným artefaktem, tak ve svém celku reálným prostorovým dílem. Vybíralova práce sestává ovšem ze dvou částí – instalace a videa. Video transformuje stejnou židli do virtuálního prostoru. Její části naskenované ve 3D rozmístil ve fiktivní krajině. Působivost videozáznamu pak spočívá v kontrastu mezi standartní měřítkem pozorovatele procházejícího krajinou a obří velkostí jednotlivých segmentů židle, které zde působí jako části gigantické architektury mimozemské civilizace. Vybíralova instalace má více rovin, reálnou a virtuální, sochařskou a architektonickou, sofistikovanou i imaginativní, splňuje znaky konceptuálního díla.
(ar)
Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz,  rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

9532-bar-u-haviru.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina, Dům u havířů, Šultysova 154 - 1. patro, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz