JÁNUŠ KUBÍČEK - VELEZAJÍMAVÁ HRA

7. 04. 2019 - 9. 06. 2019, 00:00

Práce na papíře ze sbírek GASK.

Typ: Exhibitions

Place: Jezuistká kolej - GASK

Site with more information: http://www.gask.cz