JIŘÍ KUDĚLA – PRÁZDNÉ POLE. VĚC. OBRAZY.

28. 02. 2020, 09:00 - 26. 04. 2020, 17:00

Jiří Kuděla (*23.10.1976, Zlín) je osobností současné malířské scény v Ostravě. Poprvé svou výtvarnou práci samostatně prezentoval v roce 1996 ve Frýdlantu nad Moravicí (se Zbyňkem Sedleckým). Podstatnější byly pak jeho prezentace po roce 2000 v Ostravě v Galerii Černý pavouk, na Dole Michal, v Galerii Jáma 10 a dalších místech s kvalitním kurátorským programem. Po studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti v letech 1991-1995, v letech 1995-2002 pokračoval na Fakultě výtvarného umění v Brně v ateliéru malby prof. Jiřího Načeradského. V roce 2000 byl studentem Fakulty krásných umění v Castilla la Mancha ve Španělsku. Vysokoškolské studium úspěšně završil doktorandským studiem na ASP ve Wroclawi u prof.Pawla Jarodzkého v letech 2014-2017. Od roku 2007 působí jako odborný asistent v ateliéru Malba II Františka Kowolovského na Fakultě umění Ostravské univerzity. Na výstavě Black Milk v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře v únoru 2019, což byla širší prezentace současné expandující ostravské scény, jsme mohli vidět několik Kudělových prací. Vzhledem k jejich charakteru byla na následující rok zařazena do galerijního plánu samostatná výstava více než padesáti prací tohoto autora – zejména obrazy, pak monotypy a objekty. Ta nyní dokládá, proč se Jiří Kuděla stal významnou malířskou personou v Ostravě a zatím nepozorovanou, i když neprávem, v hlavním centru v Praze.

jpg.pngJiří_Kuděla_plakát(487,91 kB)

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.czrezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

8005-informacni-centrum-mesta-kutna-hora-sankturinovsky-dum-1.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz