Když jsou děti spát

11. 10. 2017, 18:00

Výtvarná díla nejen pro rodiče na rodičovské dovolené.

Vstupné: 60 Kč

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz