Komentovaná prohlídka výstavy Stanislav Kostka - obrazy a kresby

10. 06. 2021, 14:00

Ve čtvrtek 10. června ve 14 hod. provede zájemce výstavou PhDr. Soňa Kostková. 

Stanislav Kostka, sklářský výtvarník a sochař se narodil v Kutné Hoře 9. března 1939. Po vystudování zdejšího gymnázia (byl mj. spolužákem MUDr. Jiřího Plačka) pokračoval ve studiu na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě v letech 1958-1960. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pokračoval ve vyšším studiu v letech 1961-1967 ve speciálním ateliéru sklářského výtvarnictví.

V roce 2017 na výstavě kutnohorských výtvarníků v rámci Ortenovy Kutné Hory měli návštěvníci možnost prohlédnout si i několik kostkových skleněných plastik. Kurátor Jaroslav Rezler tehdy o tvorbě Stanislava Kostky napsal: „Jeho doménou se staly ve volné tvorbě, mimo řadu realizací do architektury, tavené skleněné plastiky. Pohybuje se od volných uvolněných tvarů až po vymezené geometrické tvarosloví plastických průhledů, vycházejících z pevné kresby a linearity grafických návrhů“.

Stanislav Kostka, dlouholetý člen klubu rodáků, nás opustil 9.4.2020. Výstava jeho obrazů a kreseb je tedy i připomínkou prvního výročí odchodu tohoto skromného a „mimořádně poctivého a spravedlivého člověka“, za jakého jej označil evangelický farář a člen klubu rodáků Jan Dus.

Kontakt:
Spolkový dům, Lierova 146, 284 01  Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 314 l. 126
E-mail: spd@mu.kutnahora.cz 

10117-kostel-sv-jana-nepomuckeho.jpg

Typ: Gesellschaftliches

Organizátor: Město Kutná Hora - oddělení kultury

Veranstaltungsort: kostel sv. Jana Nepomuckého, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.kutnahora.cz