Koncert Labyrint světa a ráj srdce v Sedlci

14. 07. 2020, 19:00

Hodinový varhanní koncert, kde se střídá hudba a mluvené slovo ve 14 úryvcích z Komenského knihy „Labyrint světa a ráj srdce“.

Poutníka doprovází Všezvěd Všudybud a ukáže mu celý svět - jak se každý člověk snaží, přetvařuje, učí se, lopotí, miluje, touží po penězích, ale nikde nenalézá klid. Až poutník vykřikne: „Ach, přemizerní, bídní, nešťastní lidé, toto-liž jest vaše poslední sláva!“ Když pak nahlédne do svého nitra, do svého srdce, tam teprve nalezne pokoj a klid. Tam jest ten pravý pokoj a mír. V srdci svém.

Letos uplyne už 350 let od úmrtí J. A. Komenského, autora nejvýznamnějšího barokního textu Labyrint světa a ráj srdce… a přesto nás jeho myšlenky překvapí, jak jsou stále aktuální – a řekneme si – copak se za těch 350 let vůbec nic nezměnilo? Na co jsme v dnešní době tak pyšní? Kulturní evoluce je jako želva - nenechme se vyprovokovat šíleným rozvojem techniky a globalizací! Pojďme si poslechnout nádhernou hudbu a zamyslet se, co v nás naštěstí zůstává pořád stejné. Uklidní nás někdy shovívavá, jindy nepokojná hudba i filozofie Komenského, která jde do takové hloubky našeho nitra, kde dnešní problémy ztrácejí na významu.
Díky obrovskému množství metafor je text velmi srozumitelný a v následném hudebním motivu máme čas si promítnout Komenského myšlenky do našich příběhů a pocitů.

Punc současnosti koncertu přidají i oba mladí umělci, spolužáci z Janáčkovy konzervatoře – Radúz Mácha, člen činohry Národního divadla, oblíbený díky mnoha divadelním a filmovým rolím, a Tomáš Pindór, muzikant celoživotně srostlý s varhanami a koncertující na českých i zahraničních pódiích a kůrech.

Radúz Mácha / recitace

Tomáš Pindór / varhany

Jan Amos Komenský / text

Petr Eben / hudba

Pořadatel:
Spolek přátel hudby Musica loci a Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec Tel.: +420 602 106 909
E-mail: info@musicaloci.com
Web: www.musicaloci.com

8993-katedrala-nanebevzeti-panny-marie-a-sv-jana-krtitele-cathedral-of-assumption-of-our-lady-and-st-john-the-baptist.jpg

Typ: Koncerty

Organizátor: Spolek přátel hudby Musica loci a Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

Místo konání: Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, ul. U Zastávky, 284 03 Kutná Hora - Sedlec

Web: http://www.musicaloci.com