KONCERT V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VARHANNÍCH KURZŮ V KUTNÉ HOŘE

23. 07. 2020, 19:00

Jaroslav Tůma hraje na klavichord. Klavichord  našel v historii uplatnění jako nástroj určený především ke cvičení  vzhledem ke své subtilní hlasitosti. Avšak jeho podmanivé zabarvení tónu si nachází posluchače a interprety i na koncertních pódiích do dnešních dob.

Pořadatel: 
HAMU Praha.
Tel: +420 234 244 101
E-mail: hamu@hamu.cz

8900-kaple-boziho-tela-frantisek-renza-2.jpg

Typ: Koncerty

Organizátor: HAMU Praha

Místo konání: kaple Božího těla, Barborská ul., 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.hamu.cz/cs/