ZAHÁJENÍ KURZU "SOUMRAK MONARCHIE"

10. 10. 2017, 09:00

Tento Kurz se zaměřuje na život v Rakousko – Uhersku. Ukazuje, jak se žilo na přelomu 19. a 20. století národům i jednotlivcům v obrovském padesátimilionovém multietnickém konglomerátu. Na jakých principech stálo a fungovalo soukolí, v jehož čele stál téměř po celou dobu jeho existence jeden muž.

1. setkání – 10. 10. 2017

Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV

Název přednášky: Formování parlamentarismu a vznik české politické elity

Anotace obsahu přednášky:

Vznik a proměny parlamentarismu na konci monarchie, volební pravidla a voliči, zavedení všeobecného volebního práva pro muže a vznik politických stran, formování českých politických stanovisek, nejvýraznější politici a jejich názory, proměny politického systému (od absolutismu k omezenému pluralismu).

Soumrak monarchie Kutná Hora - ucelený program.pdf

Typ: Vzdělávací

Organizátor: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK - VISK

Web: http://www.visk.cz/