MILOŠ MICHÁLEK - VYRYTO DO PAMĚTI

7. 04. 2019 - 9. 06. 2019, 00:00

Grafik a pedagog Miloš Michálek (1949) se soustavně věnuje technice tisku z dřeva a jiných jemně strukturovaných povrchů, které již nesou stopy i jizvy po interakci s člověkem. Takto vzniklé grafické listy se stávají symbolickou vizuální kronikou fenoménu paměti. Na své výstavě v rámci cyklu Přesahy grafiky představí autor reprezentativní výběr z díla z posledních třiceti let.   

5503-gask-vernisaz.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: Jezuistká kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz