Mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně

6. 06. 2021, 09:00

Mše svatá na svátek lidově nazývaný Boží Tělo. 

Pořadatel: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Tel.: +420 327 515 796
Mob.: +420 775 363 938
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

9915-chram-sv-barbora-st-barbara-s-cathedral-1.jpg

Typ: событие

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Place: Chrám sv. Barbory, Barborská ul., 284 01 Kutná Hora

Site with more information: http://www.khfarnost.cz