OSLAVY DESÁTÉHO VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE

16. 05. 2019, 17:00

Speciální odborné prohlídky s výkladem v katedrále. Vstup na všechny speciální prohlídky zdarma, nutná rezervace na http://rezervace.sedlec.info.

16. 5. | 17:00 a 19:00 hod.

J. B. Santini v podání odborníků PhDr. Jiřího Kotalíka a Stanislava Růžičky

Přednášející jsou členy Santiniho spolku. Obě přednášky se budou vzájemně doplňovat a prolínat, dotknou se života a díla J. B. Santiniho a přesahu barokní architektury v Čechách.

Délka trvání: 75 minut každá prohlídka, max. kapacita: 40 osob každá prohlídka

24. 5. | 18:00 a 20:00 hod.

Obrazy v katedrále – provádí Karel Vopařil

Prohlídka bude věnována hlavně životu a dílu Petra Brandla, Jakuba Steinfelse ze Stenfelsu, Michala Leopolda Willmanna a Matěje Václava Jäckela. Průvodce obejde katedrálu a seznámí návštěvníky s originálními obrazy (sochami), jejich významem a propojí s dobou, v níž vznikaly a s osobou jejich autora. Program v rámci Noci kostelů 2019.
Délka trvání: 1,5 hodiny každá prohlídka, max. kapacita: 40 osob

www.sedlec.info

5591-katedrala-nanebevzeti-panny-marie-a-sv-jana-krtitele-cathedral-of-assumption-of-our-lady-and-st-john-the-baptist.jpg

Place: Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci

Site with more information: http://www.sedlec.info