OTEVŘENÉ ŘADY – OBRAZY MARTIN MATOUŠEK / ONDŘEJ ROUBÍK

17. 01. 2020 - 22. 02. 2020, 00:00

Martin MATOUŠEK (*1976) žije a pracuje v Praze. Malbě se soustavně věnuje od roku 2004. V průběhu času se jeho výtvarný projev měnil, a to jak ve vztahu k obsahu, tak vlivem použitých materiálů. Klasická plátna nahradil mahagonovými deskami, které poskytují naprosto odlišné možnosti práce s barvou i prostorem obrazu. Hledání nových výrazových prostředků mělo významný vliv na současnou podobu Matouškovy tvorby inklinující k výrazně abstraktním formám. V posledních letech vytvořil autorskou dvojici s Ondřejem Roubíkem a tvoří velkoformátové obrazy, kde se kříží malířské a sochařské přístupy. Ondřej ROUBÍK (*1988), absolvent pražské AVU, prošel jejími dvěma ateliéry. V letech 2007 - 2011 byl v ateliéru experimentální grafiky doc. Vladimíra Kokolii, následně pak v ateliéru kresby doc. Jiřího Petrboka, kde absolvoval v roce 2014. Evidentně sází na znalost kresby, kterou je Petrbokův ateliér pověstný. Roubík je bytostný figuralista. Vyhýbá se davovým scénám a preferuje introvertní výjevy zaměřené na individuální figurální portrét v intimních situacích, kterým dodává jakési fantaskní přídomky a symbolické artefakty. Obecně reaguje na konflikt člověka s přírodou.

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.czrezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

7482-galerie-f-j.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz