POUTNÍ MŠE SVATÁ

14. 08. 2020, 18:00

Mše svatá sloužená v předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Pořadatel: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Tel.: +420 327 515 796
Mob.: +420 775 363 938
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

8658-kostel-matky-bozi-na-nameti-frantisek-renza-2.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Místo konání: kostel Matky Boží Na Náměti, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.khfarnost.cz