Přírůstky sbírek GFJ

2. 05. 2020, 09:00 - 21. 06. 2020, 17:00

K základním činnostem každé galerijní instituce patří práce s vlastními sbírkovými fondy a jejich expoziční využívání a další zpracovávání. V letech 1996-2019 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory rozrostl o víc jak dvě stě nových položek. Část z nich je nyní předkládána veřejnosti jako vzorek, jehož cílem je osvědčit v jakém duchu byla sbírkotvorná koncepce galerie v průběhu téměř 25 let naplňována. - V předchozích letech byly tyto prezentace nových sbírkových fondů rozčleněny do tří základních celků, které zároveň odpovídaly třem hlavním liniím sbírkotvorné koncepce Galerie Felixe Jeneweina - 1. dary a nákupy z let 1996-2019, 2. část sbírkového fondu autorů regionu, 3. nové sbírkové fondy získané díky darům umělců účastníků jeneweinovského sympozia. - Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu světového dědictví UNESCO, je připomínkou 25 let výročí obnovené činnosti GFJ a současně je výstavou jubilejní vzhledem k 20 letému trvání nejvýznamnější aktivity GFJ – sympozia současného výtvarného umění Jenenewein - Kutná Hora. - Poslední výstavou toho druhu byla prezentace nových sbírkových fondů galerie v r.2017.

Aleš Rezler

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.czrezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

8165-gfj-obr.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz