Spolufest - spolu pro Kutnou Horu

1. 06. 2024, 14:00

Festival kultur, jehož obsahem bude prezentace různých menšin žijících na Kutnohorsku. Na jednotlivých stáncích budou prezentovány tradiční výrobky nebo jídlo. Program na hlavním pódiu představí tradiční hudbu, tance nebo literaturu jednotlivých menšin. Součástí programu budou také jízdy na koních a pohybové aktivity pro děti různého věku. Pořádá Dítě a kůň, z. s. ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Kutné Hoře. Vstup zdarma.

24805-20230711-183829.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Breüerovy sady (park pod Vlašským dvorem), 284 01 Kutná Hora