Vánoční bohoslužby v Kutné Hoře

10. 12. 2022

Roráty

07:00 hod.         Kostel sv. Jakuba - Rorátní mše svatá

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním.

22983-candle-g9df36fbd5-1280.jpg

Typ: Jiná akce