VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

10. 04. 2020, 12:00

Modlitba s rozjímáním v den, kdy si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista.

Pořadatel: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Tel.: +420 327 515 796
Mob.: +420 775 363 938
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

8011-kostel-sv-jakuba-st-james-church-2.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Místo konání: Kostel sv. Jakuba, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.khfarnost.cz