VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

7. 06. 2020, 13:00

Areál Kačina nabízí kromě nádherného empírového zámku také vzácný zámecký park. Území parku je vyhlášeno jako přírodní památka Kačina a je také zařazeno do soustavy evropsky významných lokalit NATURY 2000. Letošní program "Víkendu otevřených zahrad" bude zaměřen na nejstarší stromy kačinského parku a obory.

Pořadatel: 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Muzeum českého venkova – zámek Kačina
Tel.: +420 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz
Web: www.nzm.cz

8191-foto-04-vikend-otevrenych-zahrad.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Národní zemědělské muzeum, s. p. o. Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Místo konání: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.nzm.cz