Výstava Broumovsko očima JGA

1. 09. 2022 - 31. 10. 2023, 00:00

VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ BĚHEM PROVOZNÍ DOBY ZÁMECKÝCH EXPOZIC

Výstava Broumovsko očima JGA |Hesselia vyššího správního úředníka Broumovského panství představuje vybrané části Broumovské kotliny koncem 17. století, ještě před barokní přestavbou. Je unikátní nejen v českém, ale i středoevropském prostoru svou vizualizací poddanských povinností. Je totiž obrazovou přílohou broumovského urbáře, tj. soupisu poddanských povinností. Pro tento účel musela být zobrazeno obydlí každého podaného broumovské vrchnosti. Větší objekty jsou nakresleny podle reality, menší šablonovitě. V textové příloze jsou uvedeny povinnosti poddaných rozdělených podle výše majetku na sedláky, chalupníky a zahradníky.

Pořadatel: 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Muzeum českého venkova – zámek Kačina
Tel.: +420 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz
Web: www.nzm.cz

23082-urbar.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Místo konání: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.nzm.cz