XXI. Sympozium současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora

10. 09. 2021, 09:00 - 31. 10. 2021, 17:00

Od roku 2000 pořádá každoročně GFJ malířské sympozium zaměřené na reflexe Jeneweinova díla v současné malbě. Letos se sympozia účastnili Karolína Netolická, Samuel Kollárik, Lenka Falušiová, Barbora Mikudová. Výstava z tvůrčích výsledků červencového malířského workshopu bude přístupna veřejnosti v září a říjnu ve výstavních prostorách GFJ.

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz,  rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

20356-sympozium-gfj.jpg

Typ: Exhibitions

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Place: Galerie Felixe Jeneweina, Dům u havířů, Šultysova 154 - 1. patro, 284 01 Kutná Hora

Site with more information: http://www.gfj.kh.cz