XXIII. Sympozium současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora

7. 09. 2023 - 22. 10. 2023, 00:00

Malířský workshop dvaadvacátého ročníku jeneweinovského sympozia se konal jako každé léto počínaje rokem 2000 v prvních čtrnácti dnech měsíce července, v pracovních prostorách bývalého zámečnictví firmy Aeros Staněk v Nádražní ulici v Kutné Hoře. Výsledky sympozia jsou prezentovány na výstavě v termínu září až říjen 2023. Letos se sympozia zúčastnilo pět umělců, a sice Marie Butula Cichá, Michal Černušák, Marcela Putnová, Sofie Švejdová, Matouš Tichý. Hlavním tématem sympozia je konstantně Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky. I tak byl naplněn další cíl sympozia, vytvářet specifický tvůrčí prostor přímo v Kutné Hoře, kde Jenewein působil. Sestava účastníků sympozia pro rok 2023 byla volena především jako výběr z mladší umělecké generace. Logické je zde dlouhodobé zaměření na figurální malbu vzhledem ke spojitostem s Jeneweinovou tvorbou, nicméně realistické tendence jsou doplňovány i autory s volnějším přístupem k malbě. 

jpg.pngplakat_sympozium_Jenewein (334,28 kB)

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz,  rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

23343-363779197-781954427049192-2767172802992764334-n.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Dům U havířů, 1.patro, Šultysova 154, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz