Zájezd do Sezimova Ústí

14. 09. 2018, 08:00

Návštěva Vily Hany a Edvarda Benešových (lektorovaný vzdělávací program). Pro přihlášené účastníky UVČ „Českopis“.

Typ: Jiná akce

Web: http://www.knihovna-kh.cz