ZDENĚK DANĚK – OBRAZY

3. 05. 2019 - 23. 06. 2019, 00:00

Realistické tendence si neustále udržují svou pozici na současné scéně, a to zejména díky existenci ateliéru malby Zdeňka Berana, který vyprodukoval celou řadu dnes již etablovaných mladých autorů vybavených precizní znalostí formy, kresebnými i malířskými dovednostmi, jako je kupř. Jan Gemrot, Adam Kašpar, Tomáš Honz. Stejně tak sem patří i Zdeněk Daněk, který krom ateliéru Zdeňka Berana prošel i ateliérem Pavla Nešlehy na VŠUP. Kašpar, Honz i Daněk jsou především krajináři, navazující na hluboce zakotvenou tradici tohoto typu malby v českém umění. Jejich přístupy k vlastní tvorbě jsou ovšem ryze osobní a autentické. GFJ dlouhodobě sleduje, dokumentuje a prezentuje tvorbu v celé její šíři, výjimkou není ani tato realistická linie.

5612-gfj.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377

Web: http://www.gfj.kh.cz