HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA


Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 26.01.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu (doplnění bodů) -
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml. Mgr. Dana Vepřková    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 8/01
Zápis kontrolního výboru ZM - ukončení diskuze
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Proti:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    

   Zdrželo se:
Mgr. Ladislava Krčmářová      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 8/01
Zápis kontrolního výboru ZM - USNESENÍ č. 1/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora  

   Proti:
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      

   Zdrželo se:
 Václav Veselý      

   Nehlasovalo:
 Radim Fedorovič Ing. Ladislav Šorčík    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/06
Zpráva o záměru projektu "Výstavba sportovní haly Klimeška - USNESENÍ č. 2/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Jednací řád ZM - hlasování o protinávrhu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Proti:
Mgr. Jakub Obraz      

   Zdrželo se:
 Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/01
Jednací řád ZM - USNESENÍ č. 3/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Proti:
Mgr. Jakub Obraz Ing. Ladislav Šorčík    

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/02
Statut, tvorba, čerpání a zásady sociálního fondu - USNESENÍ č. 4/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/03
Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM - USNESENÍ č. 5/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  

   Zdrželo se:
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/04
Vstup města do spolku samospráv Otevřená města, z. s. - hlasování o protinávrhu
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      

   Proti:
 Zdeněk Hadrovský      

   Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý

   Nehlasovalo:
 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/04
Vstup města do spolku samospráv Otevřená města, z. s. - USNESENÍ č. 6/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Proti:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Dana Vepřková  

   Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná Mgr. Ladislava Krčmářová RNDr. Ivo Šanc, CSc.  

   Nehlasovalo:
 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/05
Pověření člena ZM zastupováním na VH o.s. VHS Vrchlice-Maleč - USNESENÍ č. 7/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková

   Nehlasovalo:
 Milan Krčík      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/07
Připojení se ke kampani „vlajka pro Tibet“ - USNESENÍ č. 8/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Lenka Frankovicová  Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Proti:
 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský    

   Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st.  Milan Krčík Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/08
Uložení úkolu Kontrolnímu výboru ZM
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Proti:
Mgr. Ladislava Krčmářová      

   Zdrželo se:
 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Jakub Obraz PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/02
Rozpočtová opatření přijatá radou města - USNESENÍ č. 9/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.    

   Nehlasovalo:
 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/03
Rozpočtové opatření EKO č. 1 ­ 3 - USNESENÍ č. 10/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Jakub Obraz
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/04
Zápis finančního výboru ZM - USNESENÍ č. 11/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2/05
Konečná úprava rozpočtu - USNESENÍ č. 12/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/01
Prodej domu čp. 435 v Kutné Hoře (Oblastní charita KH) - USNESENÍ č. 13/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/02
Prodej pozemku v k.ú. Malín (man. Kuchtovi) - USNESENÍ č. 14/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
 Karel Koubský st. Mgr. Monika Válková    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/03
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (Philip Morris ČR a.s.) - USNESENÍ č. 15/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
Ing. Jozef Králik      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/04
Prodej pozemků v k.u. Kutná Hora (p. Pospíšil) - USNESENÍ č. 16/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
 Radim Fedorovič      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/05
Uzavření Sml. o spolupráci a Dohody o společném postupu (InterCora, Státní statek Čáslav) - USNESENÍ č. 17/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
 Karel Koubský st.      

   Nehlasovalo:
 Josef Kraus      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/06
Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „III/3377-KH“ - USNESENÍ č. 18/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský st.
Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Zdrželo se:
 Lenka Frankovicová  Karel Koubský ml. Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková    

   Nehlasovalo:
 Josef Kraus      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/07
Uzavření dohody o přistoupení k dluhu (pí Vrbická) - USNESENÍ č. 19/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Monika Válková


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/08
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM - USNESENÍ č. 20/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/09
Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.) - ukončení diskuze
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
 Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Ladislav Šorčík

   Nehlasovalo:
 Radim Fedorovič      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/09
Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.) - návrh pana Fedoroviče
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 10
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    

   Proti:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik
 Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Václav Veselý  


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/09
Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.) - USNESENÍ č. 21/16 - návrh pana Koubského ml.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná  Karel Koubský ml.
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  

   Proti:
Ing. Tomáš Pilc      

   Zdrželo se:
 Josef Kraus Ing. Ladislav Šorčík    

   Nehlasovalo:
 Radim Fedorovič      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: Odl.
Dodatek k odloženému materiálu ZM ze dne 15.12.2015 - USNESENÍ č. 22/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora

   Proti:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Mgr. Jakub Obraz  

   Zdrželo se:
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/01
VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost - SPORT - (vyjmutí TJ Sokol Malín)
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 5
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 4
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla  Martin Morávek
Ing. Josef Viktora      

   Proti:
 Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná Mgr. Ladislava Krčmářová Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý      

   Zdrželo se:
 Lenka Frankovicová  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Ladislav Šorčík      

   Nehlasovalo:
 Radim Fedorovič Ing. Jozef Králik RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Dana Vepřková


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/01
VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost - SPORT - USNESENÍ č. 23/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Zuzana Moravčíková
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková  Václav Veselý

   Zdrželo se:
 Karel Koubský st.  Josef Kraus  Milan Krčík Ing. Jiří Kukla
 Martin Morávek Ing. Josef Viktora    

   Nehlasovalo:
Mgr. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/02
VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost - KULTURA - USNESENÍ č. 24/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml. Ing. Ladislav Šorčík  Václav Veselý  

   Nehlasovalo:
Mgr. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/03
VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost VZDĚLÁVÁNÍ - USNESENÍ č. 25/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Nehlasovalo:
Mgr. Dana Vepřková      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/04
Příspěvkový program (granty) - SPORT - USNESENÍ č. 26/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/05
Příspěvkový program (granty) - VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS - USNESENÍ č. 27/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
Ing. Josef Viktora      

   Zdrželo se:
RNDr. Ivo Šanc, CSc.      

   Nehlasovalo:
 Václav Veselý      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/06
Příspěvkový program (granty) - KUTLURA + CALENDARIUM CUTHNA - pozměňující návrh K. Koubského ml.
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík
Mgr. Dana Vepřková      

   Proti:
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Mgr. Monika Válková  Václav Veselý  

   Nehlasovalo:
 Radim Fedorovič      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/06
Příspěvkový program (granty) - KUTLURA + CALENDARIUM CUTHNA - USNESENÍ č. 28/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová
Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Ladislav Šorčík Ing. Josef Viktora

   Zdrželo se:
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st.  Martin Morávek RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková    

   Nehlasovalo:
 Václav Veselý      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/07
Provozní úpravy, optimalizace provozu a nová koncepce GFJ - USNESENÍ č. 29/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/08
Potvrzení platnosti usnesení o dotaci na rekonstrukci ZŠ KS - USNESENÍ č. 30/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Nehlasovalo:
Mgr. Monika Válková      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 5/01
Inf. zpráva k poskytování příspěvků na výstavbu kanalizač. přípojek - USNESENÍ č. 31/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtová opatření OI č. 1 - 2 - USNESENÍ č. 32/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 7/01
Inf. zpráva o procesu Komunitního plánování města KH - USNESENÍ č. 33/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus  Milan Krčík
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora    

   Zdrželo se:
 Karel Koubský st.      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 7/02
Příspěvkový program (granty) - SOCIÁLNÍ - USNESENÍ č. 34/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7/03
Podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Střč.kraje - USNESENÍ č. 35/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
 Milan Krčík Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
 Martin Morávek Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková
Mgr. Dana Vepřková  Václav Veselý Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 9/01
Realizace Programu prevence kriminality v roce 2016 - USNESENÍ č. 36/16
Zastupitelé města hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radim Fedorovič  Lenka Frankovicová  Zdeněk Hadrovský PhDr. Běla Hejná
 Karel Koubský ml.  Karel Koubský st. Ing. Jozef Králik  Josef Kraus
Mgr. Ladislava Krčmářová Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Martin Morávek
Mgr. Jakub Obraz Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Ladislav Šorčík Mgr. Monika Válková Mgr. Dana Vepřková
 Václav Veselý Ing. Josef Viktora