MILAN GUŠTAR – HUDBA, ZVUK, SVĚTLO, POHYB

8. 10. 2016, 16:00

Přednáška bude věnována spojení hudby, zvuku, světla a pohybu v souvislosti s dílem Zdeňka Pešánka. Hlavními tématy budou historie "barevné hudby", synestezie, principy a konkrétní realizace světelných klavírů a optofonických nástrojů a též využití principu mechanického piana pro řízení Pešánkových světelně kinetických plastik.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz