JAN KULKA – KOUZELNÁ SKŘÍŇKA

8. 10. 2016, 18:00

Kouzelná skříňka je speciální projekční zařízení inspirované výzkumem subjektivních zrakových vjemů, které prováděl Jan Evangelista Purkyně v první polovině 19. století. Světelně-kinetická projekce Kouzelné skříňky propojuje v čase práci Jana Evangelisty Purkyně a Zdeňka Pešánka, neboť svojí formou představuje jednu z možných podob kinetického umění jakožto orchestrace a artikulace pohybu světelných barev a forem v čase.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz