SVATOMRTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

11. 11. 2016, 17:00

Sraz u kostela sv. Jakuba (před arciděkanstvím), přivolání sv. Martina na koni. Průvod projde městem a uzavře se v chrámu sv. Barbory u obrazu sv. Martina. Lampióny s sebou.

1029-lampion-martin-2016-a4-web.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory

Web: http://www.khfarnost.cz