MISSA PASTORALIS – F. X. BRIXI

31. 12. 2016, 16:00

V rámci sloužené mše svaté. Zpívá Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl.

www.khfarnost.cz, www.usps.kh.cz

Typ: Koncerty

Místo konání: Chrám sv. Barbory