Tvořivá dílna pro seniory

21. 04. 2016, 10:00

Tvořivá dílna pro seniory.

Place: Městská knihovna Kutná Hora

Site with more information: http://www.knihovna-kh.cz/