STARÉ PAMĚTI KUTNOHORSKÉ

18. 03. 2017, 16:00

Přednáška literárního historika Miloše Sládka o díle barokního spisovatele Jana Kořínka, působícího ve zdejší koleji.

Vstupné: 20 Kč

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz