Velikonoční bohoslužby

9. 04. 2017

9. 4. Květná neděle

                8:00 hod. Kostel sv. Štěpána, Malín

                9:00 hod. Kostel sv. Jakuba

                9:30 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele                                   v Sedlci
              18:00 hod. Kostel Matky Boží Na Náměti

Typ: Jiná akce