Tvořivá dopoledne a trénování paměti

17. 05. 2017, 09:00

 Hrajeme si pro radost a dobrou paměť.

Typ: Other event

Place: Centrum pro zdravotně postižené Kutná Hora, Dolní 186