EVROPSKÉ MISTROVSTVÍ V LOVU KAPRŮ PRO MLÁDEŽ - KATLOV JUNIOR CUP

30. 05. 2017, 17:00

V 17:00 hod. slavnostní zahájení ve Vlašském dvoře, poté průvodem přesun do chrámu sv. Barbory, kde proběhne uvítání a promluva pana arciděkana Jana Uhlíře.

Mistrovství se koná 29. 5. – 3. 6. na jezeře Katlov (Červené Janovice). Velký doprovodný program v sobotu 3. 6. od 10:00 do 22:00 hod. 

Typ: Jiná akce

Místo konání: Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory

Web: http://www.katlov.com/harmonogram-akce/