Slavnost Těla a Krve Páně

18. 06. 2017, 09:00

Po mši svaté bude následovat tradiční eucharistický průvod uvnitř chrámu.

 

Typ: Jiná akce

Místo konání: Chrám sv. Barbory

Web: http://www.khfarnost.cz