FELIX JENEWEIN 1857 – 1905 / KRESBY

30. 06. 2017 - 23. 07. 2017, 00:00

Felix Jenewein (*1857-1905), významný kutnohorský rodák, studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské akademii u Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Jenewein je jednou z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. století označovaného též jako "fin de siécle". - V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži. Kutná Hora se tak stala vlastníkem zcela výjimeč-ného souboru téměř 200 Jeneweinových prací obsahujícího ranné kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897), část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv.rodiny ve Vídni-Ottakringu a mnoho dalších. - Každoročně vystavovaná část Jeneweinova sbírkového fondu ve správě Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory je sestavena vždy tak, aby dokumentovala celý průřez.

1946-gfj.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr

Web: http://www.gfj.kh.cz