GASK BEZ BARIÉR: STAVY MYSLI BEZ BARIÉR

6. 06. 2017, 11:00

Komentovaná prohlídka stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem pro rodiče s malými dětmi v rámci projektu GASK bez bariér. Na poslední předprázdninové „komentovce“ se vrátíme do stavů mysli volnost a sevření, které jsme načali v květnu. Představíme si dílo Jaroslava Róny, Václava Bláhy, Zbyška Siona, Františka Foltýna, Karla Malicha a Pavla Brázdy, na jehož  Stříbrného astronauta  budeme reagovat o týden později ve večerní výtvarné dílně pro rodiče Když jdou děti spát.

Vstupné: 30 Kč rodič, dítě zdarma

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej, GASK

Web: http://www.gask.cz