VITA BREVIS / ARS LONGA – ŽIVOT JE KRÁTKÝ / UMĚNÍ TRVÁ – komentovaná prohlídka v GASK

10. 06. 2017, 14:00

Od historie až po galerii světců - netradiční komentovaná prohlídka jezuitskou kolejí. Navštivte s námi barokní refektář, lázně i lékárnu, poslechněte si výklad o nástěnných malbách, galerii světců a poznejte historii řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti / ZTP: 40 Kč

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej, GASK

Web: http://www.gask.cz