KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV M. HONA, K. BLAŠKOVÉ A R. FRANTY

10. 06. 2017, 15:00

15:00 hod. - Komentovaná prohlídka výstavy Michaela Hona Jednoduše s kurátory Veronikou Marešovou a Jaroslavem B. Němečkem.

15:15 hod. - Komentovaná prohlídka výstavy Kateřiny Blaškové Věčná matérie s kurátorkou Radkou Zahradníkovou.

15:30 hod. - Komentovaná prohlídka výstavy Romana Franty Definice s autorem a kurátorkou Veronikou Marešovou.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej, GASK

Web: http://www.gask.cz